• Thứ trưởng
  • Lê Tấn Dũng

  • Thư ký: Phạm Hồng Đào
  • Điện thoại: (84-024) 38.269528

Lĩnh vực công việc phụ trách

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: bảo trợ xã hội; công tác Đảng - Đoàn thể; người có công và giảm nghèo; an toàn lao động; chỉnh hình và phục hồi chức năng và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

2. Phụ trách các đơn vị:

Cục Người có công (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);

Cục An toàn lao động (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); 

Cục Bảo trợ xã hội;

Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội; 

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng;

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn;

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ;

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I;

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II;

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III;

Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam;

Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

3. Tham gia làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị

Bộ trưởng qua các thời kỳ