Hội Cựu TNXP Cái Bè: Xây dựng Hội và vun đắp nghĩa tình đồng đội (08-07-2013)

Xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở Hội là trọng tâm, sau khi thành lập (vào tháng 5-2009), Hội Cựu TNXP huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) tiếp tục đẩy mạnh việc khảo sát, tập hợp hội viên. Đến nay, hội đã phát triển 250 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội.

Hội Nông dân: Nòng cốt cho công cuộc xây dựng nông thôn mới (03-07-2013)

Sáng 1/7, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018) chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 1.200 đại biểu đại diện hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh, đoàn kết của giai cấp nông dân.

Hội thảo lấy ý kiến, góp ý cho Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi (28-06-2013)

Trong các ngày 26,27/6/2013 tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ dự án “ Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam”, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (EACID) phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phạm Minh Huân, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội Trần Thị Thúy Nga, đại diện một số Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia xây dựng luật cùng các Sở, ngành liên quan của Hải Phòng cùng đại diện một số doanh nghiệp nhà nước của Trung ương và địa phương...

Xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo (28-06-2013)

Đề tài cấp Bộ “Xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo” có mã số CB 2008-03-05 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện năm 2008.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cánh mạng Việt Nam (14-06-2013)

Sáng ngày 14/6/2013, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đã chủ trì cuộc gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và thông báo một số kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực ngành phụ trách từ đầu năm đến nay…

Quốc hội xem xét, thảo luận dự án Luật Việc làm (06-06-2013)

Chiều 5/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường cùng nhau thảo luận về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Việc làm. Dự thảo Luật Việc làm được xây dựng bao gồm 7 Chương và 61 điều nhằm điều chỉnh các quan hệ về việc làm, bao gồm các quy định về 5 nội dung chính: Hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty Liên doanh Meyer-BPC Bến Tre xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp và an toàn vệ sinh lao động” (31-05-2013)

Công ty Liên doanh Meyer-BPC Bến Tre có 194 cán bộ, công nhân viên (CB,CNV), trong đó có 122 CB,CNV nữ. Hiện, Công ty có 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, với tổng số 50 đảng viên. Công đoàn cơ sở có 194 đoàn viên; 2 chi đoàn, với 60 đoàn viên. Công ty Liên doanh Meyer-BPC Bến Tre vừa vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp và an toàn vệ sinh lao động năm 2012”.

Huyện Bác Ái: thực hiện lồng ghép Nghị quyết 30a với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (16-05-2013)

Với tổng số dân hơn 26.000 người, trong đó có hơn 95% là đồng bào dân tộc Raglai, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Bác Ái là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Thuận được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ.

Trang
1 2 3 ... 11
Tìm theo ngày

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...