Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thông báo tuyển dụng tư vấn trong nước

Ngày cập nhật: 01-07-2019

Ảnh minh họa
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển 01 chuyên gia đánh giá Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030. Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin đăng tải toàn văn Thông báo

1. Bối cảnh: 

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Cục Bảo trợ xã hội và tổ chức Unicef năm 2019, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển gấp 01 chuyên gia nghiên cứu trong nước thực hiện đánh giá Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030.

2. Mục tiêu: 

Đánh giá Đề án trợ giúp NKT Việt Nam giai đoạn 2012-2020: xác định những mặt được, những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án 1019 giai đoạn 2012-2020 cấp trung ương và địa phương làm cơ sở cho xây dựng Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

3. Kết quả: 

Báo cáo tổng kết Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030.

4. Phạm vi: 

Đánh giá những hoạt động mà bộ/ngành/địa phương đã thực hiện để triển khai quyết định số 1019 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020.

5. Phương pháp:

 Phương pháp đánh giá có sự tham gia sẽ được áp dụng cho đợt đánh giá, bao gồm: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với các đối tượng khác nhau từ các bộ, ngành liên quan thực hiện đề án 1019 theo Ngân sách Bộ tài chính phân bổ, các tổ chức của NKT và TKT bao gồm cả trẻ KT, người KT và người chăm sóc. Chi tiết sẽ được đề xuất cụ thể bởi nhóm đánh giá chuyên sâu.

Địa bàn đánh giá: Gồm cả cấp trung ương và địa phương.

6. Kế hoạch thực hiện: 

Công việc dự kiến bắt đầu từ tháng 6 đến 9 năm 2019 tổng số ngày làm việc của chuyên gia được tính là 27 ngày.

7. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác:

- Trình độ sau đại học thuộc các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh tế, luật học, công tác xã hội;

- Tối thiểu 10-15 năm kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực công tác xã hội, bảo trợ xã hội;

- Am hiểu và có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực người khuyết tật;

- Ưu tiên các ứng viên đã tham gia các nghiên cứu đánh giá, xây dựng các chương trình, đề án, dự án liên quan đến người khuyết tật và có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF;

- Có khả năng làm việc (nói và viết) bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

8. Các điều kiện chi trả liên quan

Mức lương chuyên gia hưởng: 4.496.000đ/ ngày (bao gồm cả thuế)

Ghi chú:

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 7 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua fax hoặc email tới:

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội - số 37 A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:0243-78672;   Email: tamthanh1110@yahoo.com

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...