Vĩnh Phúc: Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo tạo việc làm, ổn định cuộc sống

Ngày cập nhật: 19-06-2019

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình bà Đỗ Thị Minh ở thôn Chùa, xã Vân Xuân (Vĩnh Tường) phát triển chăn nuôi, nay đã thoát nghèo
Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thiếu việc làm, thiếu vốn, thiếu kiến thức phát triển sản xuất là những nguyên nhân dẫn đến nghèo của các gia đình. Trước thực trạng trên, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ chung cho lao động trên địa bàn tỉnh, người lao động thuộc hộ nghèo còn được hưởng nhiều chính sách ưu tiên về hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm. Giai đoạn 2016 - 2018, đã có hơn 1.280 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ của tỉnh đã tạo điều kiện cho người lao động thuộc hộ nghèo được học nghề phù hợp, sau khi học nghề được các đơn vị dạy nghề giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm để có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) tiếp tục được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Để khuyến khích, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo tham gia XKLĐ, tỉnh có cơ chế hỗ trợ 15 triệu đồng cho người lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng vàthực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản; hỗ trợ 8 triệu đồng đối với người lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc ở các nước khác. Người lao động còn được vay tối đa 200 triệu đồng và được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 12 tháng đầu từ Quỹ Giải quyết việc làm tỉnh, ủy thác qua Ngân hàng CSXH. Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức ký cam kết thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo giữa UBND các huyện, thành phố với Ngân hàng CSXH tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, đã có 467 người nghèo, người cận nghèo, người thuộc gia đình mới thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí XKLĐ với số tiền 312,6 triệu đồng. Năm 2018, toàn tỉnh có 2.071 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó, có hàng trăm lao động thuộc các gia đình hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với đó, chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm 2018, toàn tỉnh có 1.752 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng; 2.198 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với kinh phí 104,5 tỷ đồng; 1.663 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn với kinh phí 77,6 tỷ đồng...

Gia đình ông Đặng Quốc Dự, ở thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di (Vĩnh Tường) là một trong hàng nghìn hộ đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Ông Dự cho biết: “Năm 2014, vợ tôi mắc bệnh ung thư. Để có tiền điều trị, gia đình tôi phải bán hết đồ đạc, vay mượn anh em, bạn bè;thêm vào đó là 3 đứa con đều đang tuổi ăn, tuổi học nên cuộc sống rất khó khăn. Được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế, tôi mua 1 cặp bò sinh sản và mở rộng chăn nuôi thêm lợn, gà, chim bồ câu… Hiện, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn nhiều và trả được hết nợ ngân hàng”.

 

Các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 6.921 hộ nghèo, chiếm 2,11%, giảm 0,82% so với cuối năm 2017; số hộ cận nghèo còn 9.804 hộ, chiếm 3%, giảm 0,51% so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn do một bộ phận người lao động đăng ký đi học theo hình thức, gây lãng phí ngân sách của tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chính sách, mục đích chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo ở một số địa phương chưa sâu rộng và chưa cập nhật thường xuyên nên vẫn còn tình trạng hộ nghèo chưa biết cách để tiếp cận với chương trình, nguồn vốn. Ngoài ra,vẫn còn một bộ phận hộ nghèo có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước hoặc do thiếu kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm sản xuất nên chưa dám mạnh dạn vay vốn…

Để hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo tiếp tục được triển khai hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; vận động người nghèo nêu cao ý thức tự lực, tham gia học nghề, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm, chủ động vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, các địa phương cần làm tốt công tác điều tra, rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề và việc làm của người nghèo để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp; chủ động kết nối cung - cầu với các doanh nghiệp trên địa bàn để giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thêm việc làm mới cho người lao động…

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...