Tập huấn ứng dụng thông tin, cải cách hành chính trong thực thi công vụ

Ngày cập nhật: 31-05-2019

T.S Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Lao động - Xã hội khai mạc lớp tập huấn
Ngày 31/5/2019, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) đã tổ chức lớp tập huấn ứng dựng thông tin, cải cách hành chính trong thực thi công vụ. Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Lao động – Xã hội; Đồng chí, Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Lưu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cùng đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, ban và trên 80 cán bộ, công chức viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ.

Năm 2018, Bộ LĐ-TBXH đứng trong top 10 bộ, ngành đạt chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cao nhất do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Có được kết quả trên là nhờ sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo Bộ và sự chuyển biến thực chất của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong ngành. Việc xác định, kết quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị trong Bộ. thực hiện phương châm hành động của Chính phủ điện tử, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH chia sẻ về kết quả về CCHC và CNTT của Bộ

Được biết, năm 2018, là năm thứ 2 liên tiếp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thành 100% đề án trong chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành 03 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều) góp phần cũng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… Đặc biệt, Bộ đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPos) vận hành Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ (khai trương vào dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ)… Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử; xây dựng Trung tâm dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế; vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến; xây dững cơ sở dữ liệu quốc gia về Giảm nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội…

Phát biểu tại Lễ khai mạc lớp tập huấn, Tiến sỹ Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã hội cho biết: “Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành và được gắn chặt chẽ với ứng dụng CNTT do vậy tại lớp tập huấn này các cuyên gia sẽ trao đổi với học viên về các kiến thức, kỹ năng và những nội dung cơ bản nhất để các đồng chí có thể vận dụng vào công tác nghiệp vụ, chuyên môn của từng đơn vị cũng như giải đáp một số vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến TTHC và CNTT…”

Các đại biểu về dự lớp tập huấn

Chia sẻ những kết quả đã đạt được và những định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho rằng: “Những kết quả tích cực thời gian qua của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mới chỉ là bước đầu. Để công tác này ngày càng đi vào nền nếp cũng như nâng cao ý thức cho mỗi cán bộ, công chức viên chức người lao động… Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tinh gọn bộ máy các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử, đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thí điểm thực hiện tại 4 đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục An toàn Lao động, cục Việc làm; tăng cường các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4…/.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...