Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty TNHH Huấn luyện kỹ thuật an toàn Việt Nam

Ngày cập nhật: 01-07-2019
anhminhhoa

Ngày 7/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 639/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đơn vị được cấp Giấy chứng nhận: Công ty TNHH Huấn luyện Kỹ thuật an toàn Việt Nam

Loại: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C

Phạm vi huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 3 quy định tại Thông tư số 13/2016/TT- BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm:

1. Các công việc quy định tại Mục 1 Phụ lục Thông tư số 13/2016/TTBLĐTBXH đối với danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm: Thiết bị nâng, thiết bị áp lực, nồi hơi; hệ thống lạnh.

2. Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc Mục 2, 4 (trừ các công việc làm việc đối với trạm nghiền, sàng vật liệu xây dựng), 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16 và 17 qui định tại Phụ lục của Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời hạn: đến ngày 7 tháng 5 năm 2024.

Tải tệp đính kèm tại đây.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)