Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Đào tạo nghề

Ngày cập nhật: 22-05-2019
anhminhhoa

Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đào tạo nghề... để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Kiến nghị tại Kỳ 3, Quốc hội khóa XIV).
Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:
 
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3487/LĐTBXH-KHTC ngày 23/8/2018 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các Hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội và các buổi làm việc với Bộ, ngành, địa phương. Ngày 28/12/2018, Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTBXH đã ban hành Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030, trong đó quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
 
Đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của 02 Bộ và 11 địa phương trước khi các Bộ, địa phương quyết định ban hành.
 
Về tinh thần chung, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới sẽ theo hướng sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp yếu kém, hoạt động không hiệu quả, không đủ năng lực triển khai tự chủ. Từng bước sáp nhập trường trung cấp công lập và trường cao đẳng công lập theo hướng những trường cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực có thể sắp xếp lại và từng bước tự chủ; sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo. Khuyến khích thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp và có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Về lộ trình thực hiện: Bảo đảm giảm tối thiểu 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đến năm 2021 (bình quân giảm 2,5%/năm), tiếp tục giảm tối thiểu 10% đến năm 2025. Việc giải thể, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu trên.
 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)