Từ điển chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Lĩnh vực: Thông tin, quản lý và các lĩnh vực khác

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Là danh hiệu vinh dự mà Nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng hoặc truy tặng những phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế