HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT THUYẾT MINH CHƯƠNG TRÌNH CẤP BỘ NĂM 2020 11-05-2020

 Ngày 9/5/2020, hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ số đổi mới sáng tạo của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đến năm 2025".

- Cơ quan đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Lao động và Xã hội

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Thái Quyên

- Điểm trung bình của đề tài do 07/07 thành viên đánh giá là: 83.5 điểm

- Kết quả: Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân nêu trên đủ điều kiện thực hiện đề tài.