Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện 13-11-2018

Ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đăng ký chủ trì

 Thực hiện Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 
        - Tên nhiệm vụ: Thiết kế, chế tạo bộ thực hành Vi điều khiển cơ bản và nâng cao phục vụ đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.
       - Định hướng mục tiêu: Nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo tay nghề của học sinh, sinh viên học nghề và đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành điện tử công nghiệp.
        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ.
        - Họ và tên cá nhân: ThS. Nguyễn Đức Thọ.
         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.
         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.