Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015 của Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước 08-12-2014

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015 của Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Ngày 05/12/2014, tại Hà Nội, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước (VPCT) đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Phạm Công Tạc, đại diện của các đơn vị trong Bộ: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế- Kỹ thuật, Vụ Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Vụ Công nghệ cao, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Đảng Đoàn Thể, Văn phòng Bộ cùng Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng chương trình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của Văn phòng các chương trình và báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014.

            Trong năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn tồn tại, nhưng Văn phòng chương trình đã phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ KH&CN, các Ban chủ nhiệm chương trình thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể là: Hoàn thành ký kết hợp đồng và cấp kinh phí cho 91 nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm bắt đầu triển khai năm 2014; Tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước cho 44 nhiệm vụ có thời hạn kết thúc trong năm 2014; Kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và cấp kinh phí trên 300 nhiệm vụ đang thực hiện; Giải quyết kịp thời gần 500 lượt điều chỉnh về tiến độ, nội dung, kinh phí và công tác đấu thầu cho các đề tài/dự án thuộc chương trình tạo điều kiện cho các nhiệm vụ triển khai nghiên cứu thuận lợi; Thực hiện chủ trì soạn thảo, đóng góp các văn bản pháp quy theo phân công của Lãnh đạo Bộ; Tiếp tục duy trì áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào tác nghiệp chuyên môn; Công tác thông tin, tuyên truyền các kết quả nghiên cứu cùng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như phóng sự truyền hình, bài báo trên các website, tài liệu giới thiệu…

Bên cạnh đó, về công tác tổ chức cán bộ, Văn phòng chương trình đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị đến năm 2015 và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo giai đoạn 2016-2020 trong đó chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất đạo đức, kiện toàn được bộ máy lãnh đạo cấp phòng, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Công tác giáo dục tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên công đoàn Văn phòng các chương trình cũng từng bước được nâng cao.

           Có được những thành tích trên là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng chương trình, sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, chính quyền cùng với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức.

 Năm 2015, năm cuối cùng kết thúc các chương trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015, là năm thách thức đối với Văn phòng chương trình với khối lượng công việc lớn đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức của đơn vị phải quyết tâm cao, vượt qua khó khăn đang tồn tại, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đơn vị chức năng trong Bộ mới có thể hoàn thành công việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu chúc mừng thành tích đã đạt được của VPCT, cam kết phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Văn phòng chương trình giải quyết các công việc sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc khen ngợi những nỗ lực, đánh gia cao tinh thần đoàn kết tập thể của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Văn phòng, đồng thời mong muốn Văn phòng chương trình tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Bộ để hoàn thành xuất sắc công việc được giao./.