Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội 13-04-2018

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2018: Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội

Thực hiện Công văn số 1038/BKHCN-VP ngày 18/04/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã có Kế hoạch về việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018.

     Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức vào ngày 18/5 hằng năm. Đây là ngày trọng đại đối với ngành KH&CN nước nhà, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KH&CN trong cuộc sống và trong sự phát triển của đất nước. Qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ đó giúp cho việc hình thành đội ngũ nhân lực ngành KH&CN chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
     Hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học- công nghệ đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học- công nghệ.
     Cụ thể Tuần lễ trọng tâm sẽ được tổ chức từ 14- 19/5, Viện Khoa học Lao động và Xã hội treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam với chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tệp đính kèm:  CV1038-BKHCN-VP