Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật 11-11-2014

Ngày 10/11 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Đánh giá điều trị co cứng cơ bằng Dysport kết hợp chỉnh hình phục hồi chức năng đối với trẻ bại não thể co cứng". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra quy trình can thiệp đối với trẻ bại não thể co cứng, nhằm giúp các em hồi phục hoạt động của bản thân, hòa nhập với cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.