Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam” 15-09-2014

Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước trong thời gian qua.

Chủ trương này thể hiện ở hệ thống chính sách an sinh xã hội Việt Nam đã được hình thành và phát triển từ nhiều thập kỷ, ngày càng nhiều nhóm đối tượng được tham gia và hưởng lợi từ các chính sách này, trong đó đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Đó là nhận định của Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động tại buổi Hội thảo tham vấn cho báo cáo “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam” được tổ chức sáng ngày 12 tháng 9 năm 2014 tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Báo cáo “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam” (2013) được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Đến tham dự Hội thảo có Bà Shoko Ishikawa – trưởng đại diện của UN Women tại Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực về an sinh xã hội, bình đẳng giới, trẻ em…

Thay mặt nhóm nghiên cứu, bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Giám đốc trung tâm nghiên cứu Lao động nữ và giới trình bày nội dung của báo cáo. Báo cáo phản ánh được bức tranh đầy đủ và toàn diện về an sinh xã hội (ASXH) đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đó là những vấn đề và thách thức giới trong hệ thống chính sách ASXH hiện hành như: chính sách đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách trợ giúp xã hội, chính sách dịch vụ xã hội cơ bản; Đánh giá thực trạng thực hiện ASXH cho phụ nữ và trẻ em gái theo tinh thần Nghị quyết 15 và NQ 70 đến năm 2012, cụ thể: Thực trạng thu nhập và giảm nghèo phụ nữ 2002-2012, giảm nghèo cho phụ nữ giai đoạn 2002-2012, thực trạng BHXH cho phụ nữ giai đoạn 2002-2012, thực trạng dịch vụ xã hội cơ bản cho phụ nữ giai đoạn 2002-2012, chăm sóc y tế tối thiểu; dự báo một số kết quả đến năm 2015 và 2020; Đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường tiếp cận và thụ hưởng của phụ nữ và trẻ em gái từ hệ thống ASXH Việt Nam.

Các đại biểu đến tham dự hội thảo cũng đã có những ý kiến đánh giá cao về kết quả đạt được của nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đóng góp cho một số hạn chế để nghiên cứu được hoàn thiện hơn, để kết quả của nghiên cứu trở thành những gợi ý hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và cho chính đối tượng thụ hưởng.