Thông báo: Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 04-09-2019

Thông báo: Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019

Thực hiện công văn số 3494/UBGT-ĐCT ngày 26 tháng 08 năm 2019 của Ủy ban giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019,

        Viện Khoa học Lao động và Xã hội với tư cách là cơ quan đầu mối quản lý Khoa học và Công nghệ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị các đơn vị tiến hành xét chọn và giới thiệu cá nhân và tập thể các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên của Bộ, ngành để đề cử trao giải năm 2019 (Chi tiết về việc xét chọn xin tham khảo công văn đính kèm).

          Đề nghị các đơn vị có nhu cầu tham gia xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 gửi 06 bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 05 bản sao) về Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp và trình Bộ.

      Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Đỗ Thùy Trang, Phòng Quản lý khoa học, điện thoại cơ quan: (024) 39387384, di động: 0904799292; email: phongqlkh.bld@gmail.com.

Tệp đính kèm: công văn số 443