Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 19-06-2019

Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020

THÔNG BÁO
Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020
 
 
Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 theo phương thức và kế hoạch như sau:
 

1.     Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020: Chi tiết xem tại Phụ lục Quyết định số 842/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

2.    Yêu cầu đối với tổ chưc, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tham khảo điều 8 Quyết định 332/QĐ-LĐTBXH.

3.     Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp : Xem hướng dẫn tại CV295/KHLĐ-QLKH và tham khảo File Hồ sơ Thuyết minh

 

   Bộ hồ sơ gồm 01 bản gốc (có dấu và chữ kí trực tiếp) và 08 bản photo đóng quyển được đặt trong túi hồ sơ khổ A4, bên ngoài ghi rõ: tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

4.     Hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 05 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
5.     Địa chỉ nhận hồ sơ:: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.
6.     Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 15/8/2019.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com

Trân trọng thông báo

Tệp đính kèm

1. Quyết định số 842/QĐ-LĐTBXH

2. Quyết định 332/QĐ-LĐTBXH

3. Công văn 295/KHLĐ-QLKH Hồ sơ Thuyết minh

4. Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCNQuyết định 622/QĐ-LĐTBXH

 

Các tin khác