Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học SPKT Vinh đăng ký chủ trì thực hiện 13-11-2018

Ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đăng ký chủ trì

          Thực hiện Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 
        - Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế điều khiển thiết bị bù nối tiếp để chống sụt giảm điện áp cho phụ tải quan trọng và hệ thống máy chủ ở các bệnh viện.
       - Định hướng mục tiêu: Nghiên cứu giải pháp chống sụt giảm điện áp cho các phụ tải quan trọng và hệ thống máy chủ trong các bệnh viện bằng thiết bị bù nối tiếp.
        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
        - Họ và tên cá nhân: TS. Trần Duy Trinh
         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.
         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.