Thông báo về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ 13-11-2018

Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu Quốc gia về KH&CN, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập trang website tra cứu Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KHC&CN tại địa chỉ http://sti.vista.gov.vn.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tra cứu về nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập địa chỉ nêu trên, trong quá trình tra cứu, mọi khó khăn vướng mắc cần  trợ giúp xin liên hệ về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN tại địa chỉ Phòng 401 số 24  Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39349122

Fax: 024.39349127

Email: csdlqg@vista.gov.vn

Website: http://www.vista.gov.vn