Hướng dẫn về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến 23-11-2018

Hướng dẫn về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

 HƯỚNG DẪN

Về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến
 
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 572/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 24/3/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ https://dichvucong.most.gov.vn và của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia http://dangkykqnv.vista.gov.vn gồm 3 thủ tục:
1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước.
2. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước.
3. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách Nhà nước.
Thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định trên môi trường mạng, giảm thiểu thời gian so với đến đăng ký trực tiếp. Khi nhận được hồ sơ, các tổ chức, cá nhân đăng ký sẽ nhận được thư điện tử phản hồi tình trạng của hồ sơ. Hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được trả kết quả qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tổ chức, cá nhân trả phí bưu chính).
 
Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trong cơ quan quản lý nhà nước, Viện Khoa học Lao động và Xã hội xin gửi hướng dẫn đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN tới các đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa chỉ Cổng thông tin địa chỉ trên.
 
Để được hướng dẫn chi tiết, đề nghị liên hệ theo địa chỉ:
Văn phòng đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN
Địa chỉ: Số 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: (024) 39349116
Email: khcn@vista.gov.vn
 
Trân trọng thông báo