Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-07-01  19-09-2014

Ngày 19/09/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Xác định mối tương quan giữa các loại chuẩn", mã số CB2013-07-01 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”  15-09-2014

Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước trong thời gian qua.

Hội thảo Công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động - Số 3 năm 2014”  03-09-2014

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổng cục Thống kê, ngày 3/9/2014 tại hội trường Viện Khoa học Lao động và xã hội tổ chức Hội thảo Công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động- Số 3, 2014”.

  29-08-2014

Họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ cho Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận