Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Lao động-Xã hội đăng ký chủ trì  03-10-2018

Ngày 03/10/2018, TS. Nguyễn Hải Hữu - Hội dạy nghề và nghề công tác xã hội VN đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Trường Đại học Lao động - Xã hội đăng ký chủ trì

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2016-02-02 của Cục Việc làm  07-09-2018

Ngày 07/9/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực việc làm" - mã số CT2016-02-02

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-08-12 của Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở II)  29-08-2018

Ngày 29/08/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TPHCM" - mã số CB2017-08-12

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-07-13 của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo  08-08-2018

Ngày 24/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long" - mã số CB2017-07-13

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-02-04 của Trường Đại học Lao động - Xã hội  08-08-2018

Ngày 25/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Giải pháp triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế - quốc tế" - mã số CB2017-02-04

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-03-06 của Trường Đại học Lao động Xã hội  24-07-2018

Ngày 24/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Thực hiện phương pháp tiếp cận đảm bảo quyền của nhóm đối tượng yếu thế xã hội trong phòng chống mại dâm" - mã số CB2017-03-06

Họp nghiệm thu Đề tài cấp Bộ CB2017-05-15 của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề CTXH Việt Nam  17-07-2018

Ngày 11/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ " Vai trò của các hội, đoàn thể trong việc tham gia hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội" - mã số CB2017-05-15