Họp tham vấn về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  22-05-2017

Ngày 22/5/2017, dưới sự chủ trì của TS. Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp tham vấn về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nghiên cứu phục vụ tốt hơn cho công tác của ngành trong thời gian tới. Buổi họp có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học nhiều kinh nghiệm trong và ngoài Bộ cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ cũng như đưa ra các định hướng nghiên cứu lớn trong giai đoạn 2018-2020.

HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2016  29-03-2017

Ngày 29/3/2017 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Phạm Minh Huân đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2016 do Trường Đại học Lao động - Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện.

Lễ ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia  19-12-2014

Ngày 12/12/2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2014-04-21 của Trường Đại học Lao động - Xã hội  18-12-2014

Ngày 18/12/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Giải pháp đào tạo trình độ cử nhân Công tác xã hội trước yêu cầu phát triển dịch vụ xã hội", mã số CB2014-04-21 do Trường Đại học Lao động - Xã hội chủ trì.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015 của Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước  08-12-2014

Ngày 05/12/2014, tại Hà Nội, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước (VPCT) đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015.

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo trợ xã hội  02-12-2014

Ngày 2/12 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ Trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cần làm, cần đạt được trong giai đoạn mới dựa trên những đòi hỏi thực tế thông qua cơ sở thực tiễn và khoa học trong lĩnh vực Trợ giúp xã hội.