Tọa đàm khoa học "Tương lai việc làm và Phát triển nguồn nhân lực"  20-05-2019

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2019 với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức tọa đàm khoa học “Tương lai việc làm và Phát triển nguồn nhân lực.

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2020 - Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  17-05-2019

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 - Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (12 đề xuất)

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2018  22-03-2019

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2018 "Cơ sở lý luận và thực tiễn đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực logistics"

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-04 của Đại học Lao động Xã hội  20-03-2019

Ngày 20/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp" - mã số CB2018-04

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-03 của Đại học Lao động Xã hội   19-03-2019

Ngày 19/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các chế biến thủy sản, dệt may và da giầy" - mã số CB2018-03

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-05 của Đại học Lao động Xã hội  14-03-2019

Ngày 14/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi" - mã số CB2018-05

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-04 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội  13-03-2019

Ngày 13/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nâng cao hiệu quả gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo" - mã số CT2017-01-04