Từ ngày 16-18/12/2013: Sẽ diễn ra Techno Japan và VN-Security  16-12-2013

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu hơn về thị trường Việt Nam, đồng thời thực hiện triển khai Đề án Hội nhập Quốc tế về KH&CN đến năm 2020 và nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam trong "Năm hữu nghị Nhật - Việt" - năm 2013, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN) phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an), Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Việt Nam tổ chức Chợ công nghệ và đầu tư Nhật Bản 2013 và Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về an ninh, an toàn (Techno Japan 2013 và VN-Security) từ ngày 16 - 18/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.

Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia thảo luận về 2 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ  16-12-2013

Ngày 29-30/11/2013, tại Hà Nội, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Hoàng Văn Phong.

Ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KHCN  12-12-2013

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu phương pháp, cơ chế đánh giá, giám sát bình đẳng giới ở các cấp", mã số CB2012-02-08 do Vụ Bình đẳng giới chủ trì  06-12-2013

Ngày 06/12/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Lan Hương đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu phương pháp, cơ chế đánh giá, giám sát bình đẳng giới ở các cấp", mã số CB2012-02-08 do Vụ Bình đẳng giới chủ trì.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  29-11-2013

Ngày 29/11/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Thực trạng việc làm và đời sống của người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", mã số CB2011-01-02 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Hội thảo “Cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam”  26-11-2013

Ngày 9/5/2013, Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.”, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam”. Mã số của đề tài: KX.02/01/11-15. Đây là đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.02/11-15: “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt nam đến 2020”.

Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN  25-11-2013

Ngày 07/11/2013, tại Hà Nội, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN của Việt Nam".