Khởi động dự án đổi mới sáng tạo 110 triệu USD  12-11-2013

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” (FISRT) do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức được khởi động bằng một hội thảo về những tiềm năng và thách thức của dự án sáng 7/11 tại Hà Nội.

Hội đồng khoa học Bộ họp nghiệm thu 02 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ năm 2011  25-09-2013

Ngày 19/9/2013, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp nghiệm thu 02 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ năm 2011 do Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề chủ trì thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi tham dự Hội nghị "Xây dựng Khung trình độ quốc gia"  14-08-2013

Tại sao phải xây dựng Khung trình độ Quốc gia? Để thúc đẩy hợp tác giáo dục và việc làm giữa các quốc gia trên cơ sở công nhận văn bằng, chứng chỉ của nhau. Để văn bằng trở nên dễ hiểu với người sử dụng lao động và người tốt nghiệp một trình độ. Để hình thành cơ chế đảm bảo chất lượng gắn với công nhận văn bằng và trình độ tương ứng để tạo niềm tin vào giá trị của văn bằng

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  05-03-2013

Ngày 4/3/2013 dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Một số giải pháp tăng cường năng lực thông tin, thống kê ngành Lao động-Thương binh và Xã hội" mã số CB2011 -02-11.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  04-03-2013

Ngày 4/3/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Hệ thống hóa các vấn đề phát sinh trong đơn thư, khiếu nại về Lao động-Xã hội và khuyến nghị các định hướng cần nghiên cứu giải quyết", mã số CB2012-02-11