Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chủ trì họp triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015  12-05-2014

Sáng ngày 9/5/2014, tại Trụ sở Bộ, trên cơ sở định hướng nhiệm vụ của Bộ trong kế hoạch 2011-2015 và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học – công nghệ, Hội đồng Khoa học Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp lấy ý kiến về kế hoạch triển khai nghiên cứu khoa học năm 2015. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ là thành viên Hội đồng Khoa học. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chủ trì buổi họp.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-04-05  26-04-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp nghiệm thu đề tài "Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường sư phạm kỹ thuật.", mã số CB2013-04-05 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chủ trì

Hội thảo “Rà soát chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh Việt Nam”  25-04-2014

Hôm nay ngày 25/4/2014, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Hội Thảo: “Rà soát chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh Việt Nam”. TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo cáo đại điện các Bộ, Ngành, các cơ quan nghiên cứu.

Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Viện Khoa học Lao động và Xã hội (14/4/1978-14/4/2014)  15-04-2014

Ngày 14/4/2014, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập (14/4/1978 - 14/4/2014).

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá thực hiện quyền trẻ em", mã số: CB2013-08-01  28-03-2014

Ngày 25/03/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá thực hiện quyền trẻ em", mã số: CB2013-08-01, do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em chủ trì.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2012-02-17  25-03-2014

Ngày 25/3/2014 dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp, Hội đồng khoa học tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội" do TS. Bùi Thị Xuân Mai làm chủ nhiệm đề tài, mã số CB2012-02-17. Đề tài đã góp phần làm rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội, dịch vụ xã hội cũng như mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội hiện nay. Đề tài cũng minh chứng bằng kinh nghiệm quốc tế thông qua các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở một số nước như mạng lưới cung cấp dịch vụ cho người già ở nước Mỹ, mạng lưới dịch vụ cho trẻ em ở Anh hay dịch vụ cho người khuyết tật ở Hà Lan...Kết quả khảo sát thực tế tại 03 địa bàn là Hà Nội, Thái Bình và TP.HCM cũng đã phần nào phản ánh được thực trạng nhu cầu tiếp cận dịch vụ công các xã hội của các nhóm đối tượng như người già, trẻ em, người khuyết tật...trong xã hội. Một số giải pháp đề tài đưa ra nhằm phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội hợp lý và khá cụ thể. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xuất sắc phản ảnh quá trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc của tập thể Ban chủ nhiệm đề tài.

Tổng kết 30 năm đổi mới thực hiện các vấn đề xã hội  22-03-2014

Trong 2 ngày 19 - 20/3, tại Hòa Bình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo “Tổng kết 30 năm đổi mới các vấn đề xã hội-Định hướng trong thời kỳ mới”. TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH chủ trì hội thảo. Tham dự còn có lãnh đạo Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội,Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện chức năng của Bộ LĐ-TBXH, chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế: GIZ, ILO, W.B, một số Sở LĐ-TBXH địa phương.