Họp hội đồng xét duyệt đề cương 2015 đề tài Thanh tra Bộ  20-08-2014

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015 cho đơn vị Thanh tra Bộ

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định  19-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Lao động - Xã hội  15-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho đơn vị Vụ Pháp chế  14-08-2014

Ngày 14/8/2014 Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho đơn vị Vụ Pháp chế

Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”  25-07-2014

Ngày 22/07/2014 tại Ba Vì, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập Khoa học và Công nghệ quốc tế (VISTIP) đã tổ chức khóa tập huấn về “Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”.

Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và hội nhập quốc tế hướng tới bình đẳng giới và việc làm bền vững  14-07-2014

Ngày 14-15 tháng 7/2014 Tại Hải Phòng, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật lao động và hội nhập quốc tế hướng tới bình đẳng giới và việc làm bền vững. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của các vụ, ban trong Bộ, đại diện của các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp và người lao động.

Ban hành Thông tư quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ  08-07-2014

Ngày 11/6/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.