Thông báo: Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019  04-09-2019

Thực hiện công văn số 3494/UBGT-ĐCT ngày 26 tháng 08 năm 2019 của Ủy ban giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019,

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-02 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp  31-07-2019

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế" - mã số CT2017-01-02.

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-07 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp  31-07-2019

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp" - mã số CB2018-07

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-06 của Trường Đại học Lao động - Xã hội  25-07-2019

Ngày 25/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số" - mã số CB2018-06

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-15 của Đại học Lao động Xã hội  20-06-2019

Ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma quý" - mã số CB2018-15