Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM  29-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM  29-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  26-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  26-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Họp hội đồng xét duyệt đề cương 2015 đề tài Thanh tra Bộ  20-08-2014

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015 cho đơn vị Thanh tra Bộ

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định  19-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Lao động - Xã hội  15-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Lao động - Xã hội.