Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-07-01  19-09-2014

Ngày 19/09/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Xác định mối tương quan giữa các loại chuẩn", mã số CB2013-07-01 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM  29-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM  29-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  26-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  26-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.