Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  29-11-2013

Ngày 29/11/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Thực trạng việc làm và đời sống của người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", mã số CB2011-01-02 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Hội đồng khoa học Bộ họp nghiệm thu 02 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ năm 2011  25-09-2013

Ngày 19/9/2013, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp nghiệm thu 02 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ năm 2011 do Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  05-03-2013

Ngày 4/3/2013 dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Một số giải pháp tăng cường năng lực thông tin, thống kê ngành Lao động-Thương binh và Xã hội" mã số CB2011 -02-11.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  04-03-2013

Ngày 4/3/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Hệ thống hóa các vấn đề phát sinh trong đơn thư, khiếu nại về Lao động-Xã hội và khuyến nghị các định hướng cần nghiên cứu giải quyết", mã số CB2012-02-11