Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Mã số KX.01.04/11-15)  16-05-2014

Nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu xã hội, từ năm 2012 đến nay, PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc và các cộng sự thuộc Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Mã số KX.01.04/11-15).

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-04-05  26-04-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp nghiệm thu đề tài "Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường sư phạm kỹ thuật.", mã số CB2013-04-05 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chủ trì

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá thực hiện quyền trẻ em", mã số: CB2013-08-01  28-03-2014

Ngày 25/03/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá thực hiện quyền trẻ em", mã số: CB2013-08-01, do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em chủ trì.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2012-02-17  25-03-2014

Ngày 25/3/2014 dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp, Hội đồng khoa học tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội" do TS. Bùi Thị Xuân Mai làm chủ nhiệm đề tài, mã số CB2012-02-17. Đề tài đã góp phần làm rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội, dịch vụ xã hội cũng như mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội hiện nay. Đề tài cũng minh chứng bằng kinh nghiệm quốc tế thông qua các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở một số nước như mạng lưới cung cấp dịch vụ cho người già ở nước Mỹ, mạng lưới dịch vụ cho trẻ em ở Anh hay dịch vụ cho người khuyết tật ở Hà Lan...Kết quả khảo sát thực tế tại 03 địa bàn là Hà Nội, Thái Bình và TP.HCM cũng đã phần nào phản ánh được thực trạng nhu cầu tiếp cận dịch vụ công các xã hội của các nhóm đối tượng như người già, trẻ em, người khuyết tật...trong xã hội. Một số giải pháp đề tài đưa ra nhằm phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội hợp lý và khá cụ thể. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xuất sắc phản ảnh quá trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc của tập thể Ban chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng khoa học Bộ họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu vai trò của các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ trong việc đáp ứng các nhu cầu thực hiện quyền trẻ em đối với vùng sâu, vùng xa và đề xuất các chính sách hỗ trợ thực hiện", mã số CB2012-02-18 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chủ trì  17-02-2014

Ngày 13/02/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu vai trò của các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ trong việc đáp ứng các nhu cầu thực hiện quyền trẻ em đối với vùng sâu, vùng xa và đề xuất các chính sách hỗ trợ thực hiện", mã số CB2012-02-18 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chủ trì.

Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu dự báo sự phát triển các hình thức cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy", mã số CB2012-02-05 do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội chủ trì  24-12-2013

Ngày 20/12/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu dự báo sự phát triển các hình thức cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy", mã số CB2012-02-05 do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội chủ trì.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu phương pháp, cơ chế đánh giá, giám sát bình đẳng giới ở các cấp", mã số CB2012-02-08 do Vụ Bình đẳng giới chủ trì  06-12-2013

Ngày 06/12/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Lan Hương đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu phương pháp, cơ chế đánh giá, giám sát bình đẳng giới ở các cấp", mã số CB2012-02-08 do Vụ Bình đẳng giới chủ trì.