Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  26-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh  26-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Họp hội đồng xét duyệt đề cương 2015 đề tài Thanh tra Bộ  20-08-2014

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015 cho đơn vị Thanh tra Bộ

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định  19-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Đại học Lao động - Xã hội  15-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho đơn vị Vụ Pháp chế  14-08-2014

Ngày 14/8/2014 Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho đơn vị Vụ Pháp chế

Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước: Vấn đề lao động việc làm phi chính thức trong hội nhập kinh tế quốc tế. Mã số KX.02.02/11-15  28-05-2014

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp đã đánh giá nghiệm thu Đề tài KX.02.02/11-15 thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.02/11-15, do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì.