Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-02 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp  31-07-2019

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế" - mã số CT2017-01-02.

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-15 của Đại học Lao động Xã hội  20-06-2019

Ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma quý" - mã số CB2018-15

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-04 của Đại học Lao động Xã hội  20-03-2019

Ngày 20/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp" - mã số CB2018-04

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-03 của Đại học Lao động Xã hội   19-03-2019

Ngày 19/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các chế biến thủy sản, dệt may và da giầy" - mã số CB2018-03

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-05 của Đại học Lao động Xã hội  14-03-2019

Ngày 14/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi" - mã số CB2018-05

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-04 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội  13-03-2019

Ngày 13/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nâng cao hiệu quả gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo" - mã số CT2017-01-04

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động-Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì  13-11-2018

Ngày 8/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động - Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì