Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN  25-11-2013

Ngày 07/11/2013, tại Hà Nội, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN của Việt Nam".

Khởi động dự án đổi mới sáng tạo 110 triệu USD  12-11-2013

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” (FISRT) do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức được khởi động bằng một hội thảo về những tiềm năng và thách thức của dự án sáng 7/11 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi tham dự Hội nghị "Xây dựng Khung trình độ quốc gia"  14-08-2013

Tại sao phải xây dựng Khung trình độ Quốc gia? Để thúc đẩy hợp tác giáo dục và việc làm giữa các quốc gia trên cơ sở công nhận văn bằng, chứng chỉ của nhau. Để văn bằng trở nên dễ hiểu với người sử dụng lao động và người tốt nghiệp một trình độ. Để hình thành cơ chế đảm bảo chất lượng gắn với công nhận văn bằng và trình độ tương ứng để tạo niềm tin vào giá trị của văn bằng