Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015  23-10-2014

Ngày 20/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, giai đoạn 2011-2015 (Chương trình). Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân chủ trì Hội nghị.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”  15-09-2014

Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước trong thời gian qua.

Hội thảo Công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động - Số 3 năm 2014”  03-09-2014

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổng cục Thống kê, ngày 3/9/2014 tại hội trường Viện Khoa học Lao động và xã hội tổ chức Hội thảo Công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động- Số 3, 2014”.

Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”  25-07-2014

Ngày 22/07/2014 tại Ba Vì, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập Khoa học và Công nghệ quốc tế (VISTIP) đã tổ chức khóa tập huấn về “Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”.

Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và hội nhập quốc tế hướng tới bình đẳng giới và việc làm bền vững  14-07-2014

Ngày 14-15 tháng 7/2014 Tại Hải Phòng, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật lao động và hội nhập quốc tế hướng tới bình đẳng giới và việc làm bền vững. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của các vụ, ban trong Bộ, đại diện của các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp và người lao động.

Ban hành Thông tư quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ  08-07-2014

Ngày 11/6/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.