Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022  09-03-2021

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 của Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo, hướng dẫn các đơn vị về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 như sau:

Lễ ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia  19-12-2014

Ngày 12/12/2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015 của Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước  08-12-2014

Ngày 05/12/2014, tại Hà Nội, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước (VPCT) đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015.

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Vụ Bình đẳng giới  31-10-2014

Ngày 31/10 /2014 Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020"

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015  23-10-2014

Ngày 20/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, giai đoạn 2011-2015 (Chương trình). Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân chủ trì Hội nghị.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”  15-09-2014

Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước trong thời gian qua.