Thông tin văn bản:1850/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong năm 2019
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1850/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày hiệu lực 25/12/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm quyet dinh kinh phi.pdf