Thông tin văn bản:2155/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Quyết định về việc thành lập các ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong năm 2019
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2155/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm quyet dinh ban chu nhiem.pdf