Thông tin văn bản:2481/LĐTBXH-VP
Tên văn bản Thông báo về việc đính chính danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2481/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 22/06/2018
Ngày hiệu lực 22/06/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm Cong van 2481 (1).pdf