Thông tin văn bản:TB 31-7-2017
Tên văn bản Thông báo về việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu TB 31-7-2017
Ngày ban hành 31/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Đơn vị ban hành Viện Khoa học Lao động và xã hội
Tập đính kèm Thong bao tuyen chon 2018.final.pdf