Thông tin văn bản:CV số 78/KHLĐ-QLKH
Tên văn bản CV số 78 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động KHCN 2017 và kế hoạch 2018
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu CV số 78/KHLĐ-QLKH
Ngày ban hành 06/03/2017
Ngày hiệu lực 05/04/2017
Tập đính kèm CV so 78.pdf