Thông tin văn bản:55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Tên văn bản Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2015
Ngày hiệu lực 08/06/2015
Đơn vị ban hành Bộ KH&CN - Bộ Tài chính
Tập đính kèm TT55_2015_TTLT_BTC_BKHCN.pdf