Thông tin văn bản:27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Tên văn bản Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Đơn vị ban hành Bộ KH&CN - Bộ Tài chính
Tập đính kèm 27.2015.TTLT.BKHCN.BTC.pdf