Thông tin văn bản:07/2017/QH14
Tên văn bản Luật Chuyển giao công nghệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 07/2017/QH14
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Đơn vị ban hành Quốc hội
Tập đính kèm luatchuyengiaocongnghe_2017.pdf