Thông tin văn bản:14/2014/TT-BKHCN
Tên văn bản Thông tư 14/2014/TT-BKHCN
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/06/2014
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Đơn vị ban hành Bộ KH&CN
Tập đính kèm Thong tu 14_2014_TT_BKHCN.pdf