Thông tin văn bản:15/2014/TT-BKHCN
Tên văn bản Thông tư 15/2014/TT-BKHCN
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 15/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/06/2014
Ngày hiệu lực 01/08/2014
Đơn vị ban hành Bộ KH&CN
Tập đính kèm Thong tu 15_2014_TT_BKHCN.doc
Phu luc kem Thong tu 15.doc