Thông tin văn bản:01/2007/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư 01/2007/TT-BTC
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2007/TT-BTC
Ngày ban hành 02/01/2007
Ngày hiệu lực 02/01/2007
Đơn vị ban hành Bộ Tài chính
Tập đính kèm 01.2007.TT-BTC.zip