Thông tin văn bản:46/NQ-CP
Tên văn bản Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 46/NQ-CP
Ngày ban hành 29/03/2013
Ngày hiệu lực 29/03/2013
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm Nghi quyet so 46_NQ_CP.pdf