Thông tin văn bản:08/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 15/03/2014
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm Nghi_dinh_08_2014.pdf