Thông tin văn bản:332/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 332/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/03/2018
Ngày hiệu lực 26/03/2018
Đơn vị ban hành Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm QD Quy che.pdf
Quy che QLKH final.doc
Phu luc mau bieu.rar