Thông tin văn bản:696/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2019
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 696/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/06/2018
Ngày hiệu lực 08/06/2018
Đơn vị ban hành Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm Danh muc nhiem vu KHCN dat hang nam 2019.pdf